TSJAAD

Er is in Tsjaad jarenlang politieke instabiliteit geweest.
Dit heeft, volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, tot gevolg gehad dat er sprake is van de mensenrechten is Tsjaad.

Zo is er o.a. sprake van:
-foltering,  willekeurige arrestatie en detentie, incommunicado-detentie en langdurige voorlopige hechtenis.
-schending van het recht op een eerlijk openbaar proces.
-een overheid die invloed uitoefent op de rechterlijke macht.

Volgens de grondwet is Tsjaad een seculiere staat. Moslims (ongeveer de helft van de bevolking) en christenen (ongeveer een derde) leven over het algemeen vreedzaam naast elkaar.
Kerken moeten zich echter wel laten registreren. Als de kerken dat niet doen, kan dit leiden tot gevangenisstraffen.
Het niet aan zee grenzende land wordt meer en meer geconfronteerd met problemen/geweld van de islamistische militante groep Boko Haram in de gebieden grenzend aan Nigeria.

Stof tot nadenken

Landenoverzicht

Voorgaand land

Volgend land