Mekka Saudi-Arabie

SAUDI-ARABIE

Saudi-Arabië ligt in het Midden-Oosten, Noord-Afrika. Het land telt circa 35.263.000 inwoners. In het land kent men feitelijk maar een religie (of staatsgodsdienst) en dat is de islam.

‘Thuisland’ van de islam
Mohammed, de profeet en stichter van de islam, woonde op het Arabisch schiereiland. Het grootste deel van dit schiereiland behoort vandaag de dag tot Saudi-Arabië. Vandaar dat dit land zich ook wel als het ‘thuisland’ van de islam presenteert. Vanwege die ‘status’ worden alle Saoedi’s beschouwd als moslim. Het rechtssysteem van het land is gebaseerd op de sharia oftewel de islamitische wet.

Geen kerken
Kerkgebouwen komen in het land niet voor. Christenen die met elkaar een bijeenkomst willen houden, moeten dat op geheime plaatsen doen.

Christenen met een moslimachtergrond
Inwoners van Saudi-Arabië, die zich hebben afgekeerd van de islam, en volgers van Jezus Christus zijn geworden, moeten heel voorzichtig zijn. Vaak leven zij als eenzame, ‘verborgen’ gelovigen een dubbelleven. Als bekend wordt dat iemand de islam de rug heeft toegekeerd, staat hem of haar enorme tegenwerking / vervolging te wachten.
Wanneer de islamitische familie erachter komt dat een familielid christen is geworden, volgt er vaak intimidatie, geweld, gedwongen echtscheiding of huwelijk en/of verstoting, En ja, men loopt zelfs het risico gedood te worden. Bekend is ook dat deze tot het christelijke geloof bekeerde moslims gedwongen worden het land te verlaten. Uit het bovenstaande blijkt dat de families van de ‘afvalligen’ er echt alles aan doen om hun afvallige familieleden weer onder ‘de macht van de islam’ te brengen. Als dat niet lukt, dan zijn ze niet meer welkom en worden ze veroordeeld tot een leven zonder familie.

Tegen de verdrukking in….
Ondanks al de hierboven genoemde risico’s en tegen al de verdrukking in, neemt het aantal Saoedische moslims, dat christen wordt, toe. Veel van deze ‘bekeerde moslims’ komen, via de radio, televisie of het internet in aanraking met het evangelie.

Christelijke ‘gast’arbeiders
De meeste christenen in Saoedi-Arabië behoren echter tot de grote groep van ‘gast’arbeiders of arbeidsmigranten uit arme landen in Azië en Afrika. Veel van hen worden misbruikt en hebben iedere dag opnieuw te maken met zeer slechte, ja, zelfs gruwelijke werk- en leefomstandigheden.
Christelijke arbeidsmigranten hebben het extra zwaar. Zij worden namelijk aangevallen op grond van hun geloof. Om die reden houden velen van hen hun geloof geheim. Maar niet iedereen doet er het zwijgen toe. Er zijn wel degelijk christenen die zich zelfs in het ‘hol van de islamitische leeuw’ het zwijgen niet laten opleggen. Dat blijkt o.a. uit het verhaal ‘Op engelenhanden gedragen’.


Stof tot
nadenken

Landen
overzicht

Vorig
land

Volgend
land