Pakistan

Op 14 juli 1947 werd Pakistan gesticht om Indiase moslims hun eigen staat te geven. Daarvoor maakte Pakistan deel uit van Brits Indië. Het Pakistan van 1947 bestond feitelijk uit twee delen namelijk West-Pakistan en Oost-Bengalen. Samen vormden ze een ‘dominion’ binnen het Britse Rijk en het Britse Gemenebest.

Onafhankelijkheid

In 1956 werd dit dominion een zelfstandige republiek. De naam Oost-Bengalen werd veranderd in Oost-Pakistan. In 1971 brak er in Oost-Pakistan een burgeroorlog, waarna dat deel van Pakistan zich, gesteund door buurland India, onafhankelijk verklaarde en verder ging als Bangladesh.

De Islamitische Republiek Pakisten gerangschikt…..
West-Pakistan, ging verder als de Islamitische Republiek Pakistan, en telde in 2020 circa 233.500.000 inwoners. Daarmee stond ze op de vijfde plaats van de lijst van landen met de hoogste inwoneraantallen ter wereld. Op de Ranglijst Christenvervolging, die Open Doors begin 2022, publiceerde, staat het land  op de 8e plaats.

Christenen in Pakistan
De circa 4.080.000 christenen in het land hebben het beslist niet makkelijk in dit overwegend Islamitische land. Ze worden aangemerkt als tweederangs burgers en hebben te maken met extreem geweld, discriminatie en onderdrukking. Tijdens de coronapandemie werd het de christenen nog moeilijker gemaakt. In sommige plaatsen kreeg men alleen noodhulp, als men het christelijk geloof opgaf en zich bekeerde tot de islam.

Zwaar werk en armoede
Zoals eerder aangegeven, worden de christenen Pakistan aangemerkt als tweederangs burgers. Ze komen slechts in aanmerking voor veelal zwaar en smerig en ontvangen daarvan zeer karige salarissen. Velen van hen zijn dan ook arm.

Blasfemiewetten
Op grond van de blasfemiewetten worden er regelmatig christenen vals beschuldigd van (bijvoorbeeld) het beledigen van de profeet Mohammed, etc. Het intrieste verhaal van Asia Bibi, die maar liefst 9 jaar lang op grond van valse beschuldigingen, in de dodencel zat, is een sprekend voorbeeld. Op de site van de SDOK vindt u meer informatie over deze Pakistaanse vrouw. Ze werd uiteindelijk vrijgesproken, waarna ze, samen met haar gezin, noodgedwogen naar Canada uitweek, omdat ze in haar eigen land niet meer veilig over straat kon gaan.
Moslims die zich bekeren tot het christendom, worden gezien als afvalligen. Deze christenen zien zich veelal genoodzaakt een dubbelleven te leiden.

Overig geweld en tegenwerking tegen Pakistaanse christenen
Naast discriminatie en valse beschuldigingen, zijn er ook regelmatig bomaanslagen op kerken.
Daarnaast ondervinden christelijke gemeenten die zich bezighouden met evangelisatie en jongerenwerk veel tegenstand. Die tegenstand is niet alleen afkomstig uit hun directe omgeving. Ook de overheid werkt dergelijke kerken tegen. Zo worden kerkleiders regelmatig gearresteerd omdat ze zich niet aan de strenge regels houden. Door op die manier angst te zaaien onder de kerkgangers en voorgangers, probeert men de gemeenten te ontmoedigen en groei van de kerken tegen te gaan.


Stof tot nadenken

Landenoverzicht

Voorgaand land

Volgend land