MEXICO

Mexico’s voortdurende strijd tegen de georganiseerde misdaad treft alle Mexicanen, maar vooral de meest kwetsbare groepen in plattelandsgebieden. Tot die kwetsbare groepen behoren de christelijke denominaties van minderheden.

Christenen die actief betrokken zijn bij het veranderen van de samenleving vormen een bedreiging voor drugskartels en andere criminele groepen. In inheemse gebieden worden degenen die zich van inheemse traditionele geloofsovertuigingen afkeren en zich bij de niet-traditionele protestantse stromingen aansluiten, geconfronteerd met vervolging. Ook leden van de katholieke vernieuwingsbeweging zijn doelwit geweest.


Stof tot nadenken

Landenoverzicht

Voorgaand land

Volgend land