ETHIOPIE

De ‘Federale Democratische Republiek Ethiopië’ ligt in het gebied dat bekend staat als de Hoorn van Afrika. Deze regio wordt al jarenlang geteisterd door droogte. Ethiopië heeft geen directe toegang tot zee. De volgende landen omringen het land: Eritrea, Djibouti, Somalië, Kenia, Zuid-Soedan en Soedan.

Zoals uit de landsnaam blijkt, is Ethiopië opgebouwd uit een federatie van autonome regio’s/staten. De grenzen van de regio’s zijn langs etnische lijnen getrokken. Elke regio heeft een grote mate van autonomie. Daarnaast heeft iedere regio het recht om uit de Ethiopische  federatie te stappen en als onafhankelijk land verder te gaan.

Aangezien iedere regio zijn eigen etniciteit, oftewel volk of bevolkingsgroep, heeft met eigen regels, is Ethiopië een land dat te maken heeft met complexe religieuze spanningen. Daarnaast is er sprake van politieke en burgerlijke onrust.

In regio’s als Afar en Somali is sprake van bevolkingsgroepen die overwegend de islam aanhangen. Christenen die in die regio’s wonen kunnen te maken krijgen met tegenwerking en vijandschap. In sommige gebieden vallen extremistische groepen kerken aan. Tegelijkertijd laait het politieke geweld in het land op. Dat is vooral het geval in de regio Tigray, waar sprake is van het vermoorden van christenen en het vernielen van kerken.

Aanhangers van de islam die zich tot het christendom bekeren staat onderdrukking van hun familie en en dorpsgenoten te wachten. Bekend is dat deze bekeerlingen de voogdij over hun kinderen kunnen kwijt raken.

Alsof dit alles nog niet genoeg is, is er ook nog sprake van een aantal fanatici binnen de Ethiopisch Orthodoxe Kerk die andere kerken en denominaties tegenwerkt. De overheid van haar kant legt aan steeds meer kerken beperkingen op.

Het zal duidelijk zijn dat veel christenen in Ethiopië ons gebed volop nodig hebben.

Stof tot
nadenken

Landen
overzicht

Vorig
land

Volgend
land