DJIBOUTI

Djibouti is een land dat in de Hoorn van Afrika ligt. Het land telde in 2020 bijna 922.000 inwoners. Het merendeel van de inwoners (namelijk 94%) is aanhanger van de islam. De overige 6% is christen. Het land heeft een oppervlakte van ca. 23.200 km² en is daarmee iets groter dan de helft van Nederland (41.543 km²).

STRATEGISCH GELEGEN
Djibouti grenst aan de volgende landen:
Somaliland (in het zuidoosten), Ethiopië (in het zuiden en westen) en Eritrea (in het noorden). Dat er meerdere grootmachten (waaronder de Verenigde Staten en China) belangstelling voor Djibouti hebben, komt door haar strategische ligging aan een van de drukste scheepsroutes ter wereld. Het land ligt namelijk precies op het punt waar de Golf van Aden (die feitelijk de toegang vormt tot de Indische Oceaan) en de Rode Zee samenkomen. Via die Golf en de Rode Zee komt men in de Golf van Suez terecht en uiteindelijk in het Suezkanaal, dat in de Middellandse Zee uitmondt.
Het op het Arabisch Schiereiland gelegen Jemen ligt slechts 30 kilometer van de kust van Djibouti verwijderd.

DE REGERING VAN DJIBOUTI
De regering van president Ismail Omar Guelleh, die sinds 1999 aan de macht is, legt de vrijheid van burgers steeds verder aan banden, zo blijkt o.a. uit een publicatie van Open Doors USA van enkele jaren geleden. Men schreef toen over deze regering:
‘Een hardnekkig ondemocratische en paranoïde regering probeert elk aspect van de samenleving te beheersen door de fundamentele vrijheden van vereniging, religie en meningsuiting te verstikken. De grondwet verklaart de islam tot staatsgodsdienst, waarbij alle wetten en beleid worden beïnvloed door de sharia (islamitische wet). Omdat Djibouti in de Hoorn van Afrika ligt, omringd door instabiele landen met repressieve regeringen (zoals die van Eritrea, Somalië en Jemen), fungeert het als een kanaal voor jihadisten en radicale islamitische ideeën.’

ALLE CHRISTENEN LIJDEN IN DJIBOUTI MAAR….
Net zoals in veel andere islamitische landen geldt ook in Djibouti dat alle christelijke gemeenschappen het moeilijk hebben maar….. christenen met een moslimachtergrond ervaren de ergste christenvervolging. De vervolging is vaak afkomstig van familieleden en van de  moslimgemeenschap. Vanwege de nauwe verbondenheid met elkaar is het vaak moeilijk om je geloof verborgen te houden.
Zelfs het geringste gerucht dat iemand christen is geworden, kan tot het verlies van het erfrecht leiden. Vaak ook raakt men de voogdij over de kinderen kwijt.
Doordat de lokale autoriteiten er niet in (willen?) slagen om christenen te beschermen tegen aanvallen, kunnen de christenvervolgers ongestraft hun gang gaan.

CONSERVARTIEF
De meeste islamitische inwoners van Djibouti zijn conservatieve soennitische moslims. Zij hebben vaak hechte familiebanden in Somalië en Jemen. Deze families staan absoluut geen bekering tot een andere religie toe.

BELACHELIJKMAKENDE PREKEN
Sommige islamitische imams in Djibouti gebruiken hun vrijdagpreken om christenen en het christendom belachelijk te maken.

Stof tot
nadenken

Landen
overzicht

Vorig
land

Volgend
land