COLOMBIA

VREDE, VREDE….??
Meer dan 50 jaar woedde er een burgeroorlog in Colombia, als gevolg waarvan zo’n 200.000 mensen om het leven kwamen. In 2016 werd er tussen de strijdende partijen eindelijk een vredesakkoord gesloten. Alhoewel Colombia vandaag de dag een democratie is, waar de grondrechten (zoals vrijheid van godsdienst) wettelijk zijn vastgelegd, worden grote delen van het land nog steeds gecontroleerd door criminele organisaties, drugskartels en paramilitaire groepen.

EEN BEDREIGING….
Christenen worden gezien als een bedreiging voor de bovengenoemde groepen, omdat zij door hun afwijkende, christelijke manier van leven invloed uitoefenen op hun omgeving. Vandaar dat de criminele organisaties, drugskartels en paramilitaire groepen de christenen nauwlettend in de gaten houden. Christenen die zich uitspreken tegen het geweld en het onrecht van deze groepen, krijgen vaak te maken met bedreigingen en geweld.

UITSLUITING
Leden van inheemse gemeenschappen die zich bekeren tot het christendom en daarmee afstand nemen van hun traditionele (vooroudelijke) overtuigingen worden uitgesloten van sociale basisvoorzieningen en/of geheel uitgesloten van de gemeenschap.

EEN INDRUKWEKKEND GETUIGENIS
Dat evangeliseren in Colombia levensgevaarlijk kan zijn maar ook heel bijzondere gevolgen kan hebben, blijkt uit het verhaal van Kelly Saenz. SDOK publiceerde op YouTube haar indrukwekkend getuigenis. Daarin vertelt ze dat ze besloot de bewoners van een Colombiaans dorp te bezoeken, nadat deze bewoners haar man hadden omgebracht, toen hij als evangelist het dorp bezocht.

ONDERSTEUN DE CHRISTENEN IN COLOMBIA
De belangrijkste steun die u de Colombiaane christenen kunt bieden, is gebed.
Financiƫle ondersteuning bieden, is natuurlijk ook een optie. Mocht u dat overwegen, dan kunt u ervoor kiezen een bedrag over te maken naar SDOK.


Stof tot nadenken

Landenoverzicht

Voorgaand land

Volgend land