BRUNEI

Brunei ligt op het eiland Borneo. Het telt circa 465000 inwoners, waarvan het merendeel in het westelijk deel woont van het uit twee delen bestaande land. De belangrijkste bron van inkomsten is de productie van ruwe olie en gas (de inkomsten daaruit vormen 90% van het BNP).

ABSOLUTE MONARCHIE

Brunei is een absolute monarchie. Dat wil zeggen dat sultan Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah feitelijk de alleenheerschappij heeft over het land. Volgens de grondwet moet de sultan moslim zijn. Daarnaast is hij de religieuze leider van de moslimbevolking van Brunei. De sultan wordt gezien als beschermer en verdediger van de islam. Hij bevordert de islamisering in de hele samenleving.

DE VERSCHILLENDE RELIGIES
Het overgrote deel van de bevolking is moslim. De christenen vormen zo’n 7% van de bevolking van Brunei. Eenzelfde percentage inwoners hangt het boeddhisme aan (dit betreft voornamelijk het Chinese deel van de bevolking).

WIKIPEDIA OVER BRUNEI
Wikipedia weet o.a. het volgende te vermelden over Brunei:
‘Sedert 1990 streeft de regering ernaar om de Maleise islamitische monarchie in het bewustzijn van het volk te verankeren (verbod op christelijke feestdagen en alcohol, invoering van meer islamitische feestdagen). Brunei kent geen godsdienstvrijheid. In 2013 kondigde de sultan aan dat het islamitische strafrecht progressief ging worden ingevoerd.’
Inmiddels is de eerste fase van de sharia, of islamitische wetgeving, van kracht en het bijwonen van moslimgebeden is verplicht voor iedereen, inclusief bekeerlingen tot het christendom.

BRUNEI EN DE RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING
Brunei neemt op de Ranglijst Christenvervolging 2022 van Open Doors de 46-ste plaats in. De stichting meldt o.a. dat de kerken onder toezicht staan van de autoriteiten en dat ze te maken hebben met de nodige beperkingen.
Zo mag er alleen binnen de kerkmuren gepraat worden over het geloof, evangeliseren is strafbaar.
Moslims die zich bekeren tot het christendom, worden het zwaarst vervolgd. De imams en de familie doen er alles aan om hen terug te laten keren tot de islam. Ook vanuit de gemeenschap worden de moslimafvalligen onder druk gezet. Wie niet terugkeert tot de islam kan worden verstoten of verbannen. Ook wordt men gedwongen om te scheiden van de echtgenoot.

GEMENGDE HUWELIJK VERBODEN
Gemengde huwelijken zijn niet mogelijk. Een christen die met een moslim wil trouwen, zal zich eerst moeten bekeren tot de islam.

Meer informatie over christenvervolging en Brunei? Bezoek de site van Open Doors.


Stof tot
nadenken

Landen
overzicht

Vorig
land

Volgend
land