BOLIVIA

Ingesloten door omliggende landen en arm! Zo kan je het in Zuid-Amerika gelegen Bolivia omschrijen. Het land heeft de grootste inheemse bevolking van Latijns-Amerika.

KATHOLIEK EN TRADITIE

Veel bewoners behoren tot de (Rooms) Katholieke kerk. Veel van de inheemse indianen vermengen hun Roomse geloof met elementen uit het traditionele (heidense) geloof van hun voorouders.

RELIGIEUZE VRIJHEID?
Net als bij veel andere constitutioneel seculiere landen, die religieuze vrijheid beloven, bestaat ook in Bolivia de nodige onderliggende wet- en regelgeving. En juist die wetten en regels zorgen ervoor dat er de nodige beperkingen opgelegd worden aan (bepaalde stromingen binnen) het christendom.
Zo maakte de nieuwe grondwet van 2008 officieel een einde aan de voorrangsbehandeling die de Rooms-Katholieke kerk genoot. Alle kerkgemeenschappen leken op basis van die wet gelijke rechten te krijgen. Maar de kerkregistratiewet die vervolgens werd ingevoerd, had veel kritiek tot gevolg. Want juist door die onderliggende wet konden er beperkende regels worden voorgeschreven aan kerken. Zo kreeg men o.a. te maken met het beperken of verbieden van straatevangelisatie. De Evangelische beweging besloot daarop een aanklacht in te dienen om op die wijze de registratiewet ongrondwettig te laten verklaren.

DRUGS, POLITIEK EN….
De Boliviaanse regering, die jarenlang onder leiding stond van president Morales, werd beschuldigd van nauwe banden met de drugshandel. Kerken die tegen de drugshandel protersteerden, kregen te maken met de nodige tegenwerking van de overheid.
President Morales werd uiteidelijk in 2019 door het legen afgezet. De toekomst zal uitwijzen hoe de nieuwe president, Luis Arce, zich opstelt tegen de drugshandel en kritische christelijke kerken.

Stof tot nadenken

Landenoverzicht

Voorgaand land

Volgend land