BHUTAN

Met een oppervlakte van 47.000 km² is Bhutan iets groter dan Nederland (41.543 km²). De lokale naam van het land is Druk Yul, oftewel ‘het land van de draak’. Bhutan ligt in de Himalaya en heeft twee buurlanden, India en China. Het deel van China dat aan Bhutan grenst, is de autonome regio Tibet. Het land telt circa 844.000 inwoners.

VROEGE GESCHIEDENIS – OPKOMST VAN HET BOEDDHISME

Van de vroege geschiedenis van Bhutan is niet zoveel bekend. Wel zou uit archeologisch onderzoek blijken dat er rond 2000 v.Chr. al nederzettingen in Bhutan waren en dat de Monpa tot de vroegste bewoners hoorden. In de 7e eeuw na Chr. kreeg Bhutan te maken met het boeddhisme dat zich in die tijd vanuit Tibet steeds verder verspreidde.

SPRONG IN DE TIJD
Ik maak nu een flinke sprong in de geschiedenis van Bhutan. In 1907 liet Ugyen Wangchuk zich kronen tot koning van Bhutan. Hij was tot die tijd de penlop (oftewel de gouverneur) geweest van Tongsa, dat toen de sterkste regio was van het land. Rond diezelfde tijd begon het Verenigd Konninkrijk haar invloed in India en omliggende landen steeds verder uit te breien. Dat leidde ertoe dat Bhutan in 1910 een Brits protectoraat werd. De koning van Bhutan behield de volledige zeggenschap in Bhutan. Maar de Britten bepaalden in het vervolg de buitenlandse politiek van het land.

MEER EN MEER ZELFSTANDIG
In 1947 werd India onafhankelijk. In 1949 volgde buurland Bhutan dat vervolgens met India het Indo-Bhutanese Vriendschapsverdrag sloot. Door dat verdrag kreeg Bhutan een klein deel van het door de Britten geannexeerde grondgebied terug. Daarnaast zou het land jaarlijks subsidies ontvangen en werd er ook afgesproken dat India op het gebied van defensie en buitenlandse betrekkingen bepaalde verantwoordelijkheden op zich zou nemen. De koning van Bhutan behield, net als in de Britse tijd, de zeggenschap over de binnenlandse aangelegenheden van Bhutan. De opeenvolgende koningen van Bhutan begonnen vanaf de jaren ’50 een modernere koers te varen, waarin ze langzaam maar zeker hun eigen buitenlandse beleid begonnen uit te stippelen. Zo werd Bhutan In 1971 lid van de VN. In 2006 trad de toenmalige koning af ten gunste van zijn zoon Jigme Khesar Namgyel Wangchuk. Deze startte zijn koningsschap met een reeks van hervormingen, waardoor Bhutan niet langer een absolute monarchie was (waarin de koning het alleen voor het zeggen had) maar een constitutionele monarchie werd met een parlementair systeem en een meerpartijenstelsel.

BHUTAN VOOR DE BHUTANEN
Ondanks die positieve ontwikkelingen hanteert men op het gebied van het ‘staatburgerschap’ nog altijd een politiek die men al sinds 1907 bedrijft, en die houdt in dat alleen de oorspronkelijke Bhutanen blijvend in Bhutan kunnen wonen. Als gevolg daarvan ziin er in de loop der jaren rond de 100.000 Nepalezen en Indiërs naar aangrenzende landen gevlucht (of moet ik zeggen verjaagd?).

GELOOFSZAKEN
De bevolking van het land is diep religieus. Velen van hen zien de meer dan 6000 meter hoge bergtoppen als tronen van de goden. De meeste meren in het land worden beschouwd als de verblijfplaats van goden of geesten. Het vajrayana (oftewel het tantrisch boeddhisme) is de staatsgodsdienst van Bhutan. Deze stroming binnen het boeddhisme staat bekend om haar mystieke en occulte elementen. Vanwege die occulte elementen wordt vajrayana ook wel esoterisch boeddhisme genoemd.
Samen met een andere variant van het boeddhisme, nl. het mahayana, wordt het vajrayana door ongeveer twee derde van de bevolking aangehangen.
Een derde deel van de bevolking hangt het hindoeïsme, aan.

CHRISTENEN IN BHUTAN
In Bhutan wonen circa 30.000 christenen. De druk op hen is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen, zowel van de zijde van de overheid als van de samenleving.
Zo weigert de overheid kerken te erkennen. Christenen mogen dan ook niet samenkomen om met elkaar God te aanbidden. Doen ze dat wel dan zijn ze illegaal bezig!
De Bhutanese christenen kunnen alleen in het geheim bij elkaar komen. Als van iemand bekend wordt dat hij of zij christen is dan kan dat voor die persoon veel problemen opleveren. Men kan bijvoorbeeld geen huis of grond meer op eigen naam aankopen, ook het aanvragen van een lening of het verlengen van identiteitsbewijzen kan flinke problemen opleveren. Datzelfde doet zich ook voor als je als christen op zoek bent naar werk. Boeddhisten die zich bekeren tot het christendom, staat nog veel meer tegenwerking te wachten!

WAT KUNT U DOEN?!
Het zal u duidelijk zijn dat de christenen in Bhutan het zwaar te verduren hebben. Gelukkig kunt u hen helpen, door voor hen te bidden! Wilt u meer doen? Bezoek dan met enige regelmaat de sites van Open Doors en SDOK. Regelmatig doen deze organisaties een beroep op de gelovigen in ons land om vervolgde christenen in andere delen van de wereld te ondersteunen. We vormen immers met z’n allen het lichaam van Christus. En ja, daar waar één lid lijdt, lijden we allen en bieden we -als het maar even kan- elkaar een helpende hand te bieden, toch?!


Stof tot
nadenken

Landen
overzicht

Vorig
land

Volgend
land