BANGLADESH


Bangladesh, oftewel het ‘Land van de Bengalen’, ligt in Zuid-Azië en grenst aan drie kanten aan buurland India. Daarnaast grenst het In het zuidoosten aan Myanmar (het voormalige Birma). Het zuiden van het land ligt aan de Golf van Bengalen, die deel uitmaakt van de Indische Oceaan.

GEZAMENLIJK VERLEDEN EN DICHTBEVOLKT

Voor de afscheiding in 1947 vormde het land één geheel met het in India gelegen West-Bengalen en heette dit gebied Bengalen. Bengalen maakte deel uit van wat in onze westerse wereld bekend stond als Indië. Het Verenigd Koninkrijk eigende zich dit immense gebied toe (waaronder ook het hedendaagse Pakistan en Bangladesh vielen) en noemde het geheel Brits-Indië.

BLOEDIGE BEVRIJDINGSOORLOG
In 1947 verkreeg Pakistan een meer zelfstandige status, het werd een zogenoemd ‘dominion’ en scheidde zich daarmee van Indië/India. Het nieuwe land in wording bestond uit twee gebiedsdelen. Het ene deel, West-Pakistan, lag ten westen van India en is het grondgebied van het hedendaagse Pakistan. Het andere deel was Oost-Bengalen, dat we nu kennen als Bangladesh. In 1956 werd de ‘dominion’ een zelfstandig land, waar al vrij snel een conflict ontsond.
De Oost-Bengalen werden namelijk door de West-Pakistani achtergesteld en kregen te maken met uitbuiting. Als gevolg daarvan volgde er in 1971 een onafhankelijkheidsoorlog (de zgn. bevrijdingsoorlog). Door het gewelddadige optreden van het leger van West-Pakistan kwam er een miljoen Bengalen om het leven. Uiteindelijk greep het Indiase leger in, waarna de Oost-Bengalen het onafhankelijke Bangladesh uitriepen. Na de oorlog kregen de in Bangladesh wonende Bihari-moslims, die tijdens de oorlog Pakistan hadden gesteund, te maken met vervolging. Daarbij kwamen 150.000 (en volgens sommigen 500.000) van hen om het leven.

GELOVEN IN BANGLADESH
De islam vormt de hoofdreligie in Bangladesh. Circa 95% van de bevolking is moslim.
Naarmate het aantal christenen met een moslimachtergrond groeit, worden ze geconfronteerd met beperkingen en moeilijkheden. Deze tegenwerking is vooral afkomstig van radicale islamitische groeperingen, lokale religieuze leiders en hun families.

FATWA’S, ACHTERSTELLING EN….
World Watch Monitor weet o.a. het volgende te melden over het leven van christenen in Banglasesh:
Er zijn fatwa’s in het hele land geïmplementeerd, vooral op het platteland, waar men de invoering van de sharia (islamitische wet) wenst, om zo aan iedereen duidelijk te maken dat het land behoort tot het ‘Huis van de islam’. Veel christenen ervaren tegenwerking van lokale overheidsfunctionarissen. Echter, de geheime dienst van Bangladesh claimt dat zij in de voorbije jaren het alsmaar stijgende aantal terreurdaden van de terreurbeweging IS heeft weten terug te dringen.

OPEN DOORS geeft aan dat de aanvallen op plaatselijke kerken door radicale moslims blijven doorgaan. Regelmatig negeren de autoriteiten de klachten die christenen indienen. Het geweld in het land blijft maar toenemen. Het gevolg daarvan is dat het land steeds verder stijgt op de ranglijst christenvervolging.


Stof tot
nadenken

Landen
overzicht

Vorig
land

Volgend
land