AZERBEIDZJAN

Azerbeidzjan is een olierijke voormalige Sovjetrepubliek. Volgens Open Doors is het “het land met de meest geavanceerde en intelligente dictatuur”.

Godsdienstvrijheid is verankerd in de grondwet. Maar doordat het beleid regelmatig wordt aangescherpt wordt de vrijheid voor religieuze activiteiten steeds meer beperkt. Door opeenvolgende ronden van herregistratie is het aantal gekwalificeerde baptistenunie-gemeenten teruggebracht van tien naar nul.

Terwijl de overheid haar geloofsbrieven over godsdientvrijheid probeert te verspreiden voor het internationale publiek, infiltreren haar agenten thuis in kerkgemeenschappen. Religieuze publicaties worden herzien. Het wordt buitenlanders niet toegestaan om te evangeliseren of op missie te gaan in Azerbeidzjan.


Stof tot nadenken

Landenoverzicht

Voorgand land

Volgend land