AZERBEIDZJAN

Azerbeidzjan is een olierijke voormalige Sovjetrepubliek. Volgens Open Doors is het “het land met de meest geavanceerde en intelligente dictatuur”.

Godsdienstvrijheid is verankerd in de grondwet. Maar doordat onderliggende religieuze regel- en wetgeving regelmatig wordt aangescherpt, wordt de vrijheid voor religieuze activiteiten steeds meer beperkt. Zo is door opeenvolgende ronden van herregistratie van kerken het aantal gekwalificeerde baptistenunie-gemeenten teruggebracht van tien naar nul.

Terwijl de overheid het internationale publiek probeert te overtuigen dat er sprake is van godsdienstvrijheid in het land, infiltreren haar (geheime) agenten in kerken, worden religieuze publicaties gecontroleerd en wordt het buitenlanders verboden om te evangeliseren of op missie te gaan in Azerbeidzjan.


Stof tot
nadenken

Landen
overzicht

Vorig
land

Volgend
land