ARGENTINIE

Argentinië heeft een totale oppervlakte van 2.780.400 km². Op de wereldrangslijst van grote landen (qua oppervlakte), staat het  op de achtste plaats. In 2020 telde het land 45.479.118 inwoners. Argentinië is een federale republiek met een overheidsstructuur die lijkt op veel westerse democratieën.

TURBULENTE GESCHIEDENIS
Met de komst van de eerste Europeanen aan het begin van de 16e eeuw, veranderde er veel in het land dat nu Argentinië heet. De Spanjaarden ging volop op zoek naar zilver. Omdat de Spaanse overheersers katholiek waren, werd de inheemse bevolking opgeroepen om zich vooral af te keren van hun afgoden en het Roomse geloof aan te nemen. In de eeuwen die volgden, kende het land turbulente perioden, waarin o.a. sprake was van militaire dictaturen en daarmee gepaard gaande onderdrukking van (o.a. linkse) bewegingen. Ondanks al die turbulente tijden bleef één ding gelijk: de bevolking was en bleef, naar Spaans voorbeeld, overwegend katholiek.

VERPLICHTE KERKREGISTRATIE
In 1978 nam de toenmalige Argentijnse militaire junta een wet aan, die tot gevolg had, dat alle geloofsgemeenschappen zich moesten laten registreren. Daardoor kon het dictatoriale landsbestuur op eenvoudige wijze kerken en geloofgemeenschappen, die kritiek hadden op de overheid, verbieden om samen te komen en zonodig vervolgen.

ARGENTINIE IN DE 21-STE EEUW
In de huidige grondwet van Argentinië is opgenomen, dat er volledige godsdienstvrijheid in het land is. Ondanks die bepaling, is er nog altijd sprake van een zekere mate van tegenwerking vanuit de decentrale overheden (zoals provincies), richting niet-Katholieke bewegingen en geloofsgemeenschappen. Zo trad in 2001 in de provincie Córdoba een wet in werking die ‘psychologische manipulatie’ verbiedt. Ogenschijnlijk leek het een maatregel te zijn, die tot doel had sekten te ontmoedigen. In  de praktijk werden echter vooral evangelische christenen beperkt in het uitdragen van het Evangelie.


Stof tot
nadenken

Landen
overzicht

Vorig
land

Volgend
land