ALGERIJE

Algerije ligt in Noord-Afrika en telt zo’n 43.333.000 inwoners. Het land ligt ten oosten van Marokko en ten westen van Tunesië. Ten noorden grenst het aan de Middellande Zee. In het zuiden heeft het land de volgende buurlanden (vanaf het westen naar het oosten bekeken): de Westelijke Sahara, Mauritanië, Mali, Niger en Libië. 

OVERWEGEND ISLAMITISCH
De meeste bewoners van Algerije hangen de islam aan. Mensen die zich bekeren tot het christendom ervaren veel weerstand en druk vanuit hun eigen gezin of familie.
Maar niet alleen vanuit de familie wordt druk uitgeoefend.

BEPERKINGEN VOOR HET PRAKTISEREN VAN EEN ANDER GELOOF
Sinds 2006 is er een wet die openbare vergadering verbiedt met het oog op het praktiseren van een ander geloof dan de islam. Deze wet heeft voor bijna alle christelijke stromingen gevolgen gehad ten aanzien van de samenkomsten/kerkdiensten. Katholieke kerken en een protestantse kerk mogen nog wel in het openbaar samenkomen.
Een andere dreiging voor (vooral) christenen is de toenemende aanwezigheid van islamitische bewegingen, zoals de uit Algerije stammende terroristische islamitische organisatie AQIM (oftewel Al-Qaida in de Islamitische Maghreb). De Maghreb is een aanduiding voor het noordwestelijke deel van Afrika. De volgende landen worden tot de Maghreb gerekend:
Marokko, Algerije, Tunesië, Mauritanië en  Libië.

Algerije op de Ranglijst Christenvervolging van Open Doors
Algerije eindigde in 2022 op de 22-ste plaats in de Ranglijst Christenvervolging van Open Doors. Wilt u meer informatie over wat Open Doors voor de christenen in Algerije doet of wilt u weten hoe u de Algerijnse christenen tot steun kunt zijn? Bezoek dan de site van Open Doors.


Stof tot
nadenken

Landen
overzicht

Vorig
land

Volgend
land