HONING UIT DE ROTS

Hermann Hartfeld, die zelf jarenlang in Russische kampen gevangen zat, laat in dit boek anderen aan het woord om te vertellen van het lijden dat zij ondergingen omwille van hun geloofsgetuigenis en gehoorzaamheid aan het Evangelie van Jezus Christus.
De lezer ontmoet medemensen, mannen, vrouwen en zelfs kinderen, die ondanks geraffineerde beproevingen, ondanks hun natuurlijke drang tot zelfbehoud, ondanks het steeds weer moeten zoeken naar een begaanbare weg, staande zijn gebleven en zelfs anderen voor het Evangelie wisten te winnen. Christenen van allerlei kerkelijke gezindte en uit alle delen van de Sovjet-Unie. Zij allen bevestigen in hun getuigenissen de kracht van Christus’ belofte. “Zie, Ik ben met u, al de dagen, tot aan de voleinding der wereld.”

Anne van der Bijl zegt in zijn ten geleide o.m.: “We weten zo weinig over de diepe Godservaringen, over het lijden en de overwinningen van die vele, vele gelovigen die de prijs betalen voor onze vrijheid. Ik weet wel dat wij, als buitenstaanders, er in de loop der jaren wat over geschreven hebben, maar we hoorden het nooit uit hun eigen mond. Dat is nu eindelijk wel gebeurd.
Daarom is dit boek een documentaire, hoewel het leest als boeiend avonturenboek. Je schiet al lezend in de lacht, en dan plotseling vecht je tegen de tranen. Niet doen; laten er maar wat tranen op deze bladzijden vallen. Het is de grootste eer die we kunnen geven aan hen wier leven, lijden en liefde in dit boek beschreven staan. Het is ook ons leven. Zij immers vormen, tezamen met ons het lichaam van Christus, en dat is niet verdeeld…
Daarom moet u dit boek lezen, biddend lezen, met een open hart lezen. En dan zeggen: ‘Here, wat wilt U dat ik doen zal?’ In het antwoord zal in elk geval Hebreeën 13:3 voorkomen.”

Titelkeuze en omslagontwerp van de Nederlandse uitgave zijn geïnspireerd dor de bekende tekst uit Deuteronomium 32 (het lied van Mozes): “Als een arend die zijn broedsel opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn wieken uitspreidt, er een opneemt en draagt op zijn vlerken, zo heeft hem de Here alleen geleid, en geen vreemde god stond hem ter zijde…Hij deed hem honing zuigen uit de rots, en olie uit het keihard gesteente.”


De bovenstaande tekst is afkomstig van de achterzijde van het boek.


Op meerdere boekensites kwam ik tweedehands exemplaren tegen van dit boek. Voor het geval u op zoek wilt gaan naar een (tweedehands) exemplaar, treft u onderstaand meer informatie aan:

Titel:
HONING UIT DE ROTS
Ervaringen van vervolgde christenen in de Sovjet-Unie

Oorspronkelijke titel:
Glaube trotz KGB

Auteur:
Hermann Hartfeld

Copyright 1976 by
Stephanus Druck und Verlag GmbH,
Uhldingen-Mühlhofen, Duitsland

Copyright nederlandstalige uitgave 1980 by
Uitgeverij T. Wever B.V., Franeker
Vertaling: B.G. Buisman

ISBN 90 6135 305 x


Stof tot
nadenken

Boeken
overzicht

Meer over
Rusland

Volgend
boek