Op zoek naar de Waarheid!

-terug naar de homepage-

We leven in een wereld waarin veel mis is. Bijna dagelijks verschijnen er berichten in het nieuws over besmettelijke ziekten, oorlogen, inflatie, vervuiling, enz.

CORONA
Neem nou het coronavirus met al zijn varianten. Twee jaar lang ging een groot deel van de wereld gebukt onder dit merkwaardige virus. De vele beperkingen die door de overheid werden opgelegd, bleken niet afdoende te zijn. En een goedwerkend vaccin of medicijn, dat definitief een einde maakt aan de ellende, is er niet!  Want of je nu geheel, gedeeltelijk, of geheel niet bent ingeënt, het risico dat je besmet raakt, blijft in alle gevallen aanwezig.

OORLOG, VOEDSELTEKORTEN, INFLATIE, APENPOKKEN….
Toen het virus langzaam maar zeker wegebte, brak er oorlog uit tussen Rusland en Oekraïne, dat te boek staat als de graanschuur van Europa. Door de Russische inval dreigt er wereldwijd een tekort aan graan te ontstaan. De EU reageerde met rigoureuze economische strafmaatregelen tegen Rusland. Het gevolg daarvan was dat de Russen hun gasexport zagen dalen en de gasprijzen enorm stegen. Overal in Europa schoten de energie/gasprijzen omhoog en mede als gevolg daarvan steeg de inflatie zeer snel. Tot overmaat van ramp, kwam er een ‘nieuwe’ besmettelijke ziekte om de hoek kijken, het apenpokken-virus. En, als we het doemscenario van onze minister van Volksgezondheid mogen geloven, zit er in het najaar van 2022 ook weer een nieuwe variant van het coronavirus aan te komen……

VLUCHTELINGENPROBLEMATIEK IN TER APEL…..
In ons eigen land neemt ondertussen de chaos alsmaar maar toe. Zo is er een niet aflatende stroom van asielzoekers die ons land binnenkomt. Als gevolg daarvan is het personeel van het AZC in Ter Apel al maandenlang overbelast. Het terrein rondom het AZC is tot één grote chaos verworden. Asielzoekers klagen steen en been over de slechte omstandigheden (o.a. de smerige toiletten).
Die toiletten zijn, zo blijkt uit beelden op het internet, inderdaad afgrijselijk smerig. In alle toiletten zie je je uitwerpselen liggen. Moeten leven in een dergelijke smeerboel,  wens je echt niemand maar dan ook niemand toe.
Toen ik echter de beelden nogmaals bekeek, viel me iets merkwaardigs op. Niet alleen de toiletpotten zaten vol uitwerpselen, maar merkwaardig genoeg lagen de uitwerpselen ook op de toiletbrillen en zelfs bovenop de spoelreservoirs! En ja, ik begrijp dat het handig kan zijn om een plastic flesje met water mee te nemen naar het toilet om jezelf te kunnen reinigen maar….waarom worden de lege plasticflessen vervolgens massaal achtergelaten in de toiletruimte? Nou, ik zal er verder maar niet al teveel woorden aan vuil maken.

VERDEROP IN TER APEL….
Niet alleen de asielzoekers in het AZC Ter Apel klagen steen en been. Maar ook voor de inwoners van het dorp Ter Apel is het zo nu en dan behoorlijk slikken. Op YouTube kwam ik een filmpje tegen, waarin een oudere inwoonster van Ter Apel wordt geïnterviewd. Ze komt amper aan haar verhaal toe, omdat een asielzoekster voor de camera springt en in gebrekkig Engels weet te verkondigen dat zij de Nederlandse vrouw en alle andere Nederlanders zulke goede mensen vindt. Want, zo laat ze de interviewer weten, dankzij de Nederlanders, zoals het oude dametje, kan zij nu van alles kopen. Ze is ‘so happy’,  geeft ze aan. Uiteindelijk krijgt de oude mevrouw ook nog even de ruimte om iets te zeggen. Ze merkt op dat ze het fijn vindt dat de vluchtelinge nu alle spullen kan kopen die ze nodig heeft. Maar waar ze wel moeite mee heeft is dat er ondertussen een heleboel Nederlanders zijn die dat niet meer kunnen doen vanwege de alsmaar oplopende energiekosten.

ONGEWENST BEZOEK
Er zijn ook filmpjes te vinden van andere bewoners van Ter Apel. Zij klagen er over dat het aan de orde van de dag is dat asielzoekers zomaar de opritten van de huizen oplopen en vervolgens nagaan of de portieren van de auto van de bewoner nog open zijn. Een vader geeft voor de camera aan dat zijn dochter van 14 regelmatig wordt nagefloten door asielzoekers. En ja, al maandenlang klagen buschauffeurs op het traject Ter Apel-Emmen v.v. steen en been over het brutale, agressieve gedrag van niet-betalende asielzoekers in de bus.

WONINGNOOD
Ondertussen blijven de asielzoekers maar komen en dat terwijl Nederland al jarenlang gebukt gaat onder een tekort aan woningen. Er zijn steden en regio’s waar je als burger jaren- maar dan ook jarenlang staat ingeschreven, voordat je in aanmerking komt voor een woning. Hoe wrang is het voor die burgers om in de krant te moeten lezen dat asielzoekers een voorkeursbehandeling krijgen? Of dat alle huurwoningen die gedurende een bepaalde periode vrijkomen alleen aan asielzoekers ter beschikking worden gesteld?

DE BOEREN
Als het aan de regering ligt, zorgen de boeren voor de oplossing van de woningnood en de milieuproblematiek in het land. Door middel van een (opgelegde) uitkoopregeling wil de overheid een deel van de boeren uitkopen. Op die manier worden de stikstofnormen niet langer overschreden en kan er weer volop worden gebouwd. Dat is een hard gelag voor vele boeren. Ze raken hun met hard werken opgebouwde bedrijven kwijt en mogen daarna nooit meer op een andere plek in Nederland een nieuw boerenbedrijf beginnen. Kunt u hun woede en frustratie begrijpen? En dat alles omdat de Nederlandse overheid jarenlang in gebreke is gebleven om de juiste maatregelen te nemen ter verbetering van het milieu.
Inmiddels heeft minister De Jonge van Woningbouw te kennen gegeven dat er hard gewerkt wordt aan de realisering van een groot aantal (kleine) woningen, die vooral gebouwd gaan worden in en rond de Randstad en in een aantal andere groeikernen, elders in het land. Uit de hoek van de aannemers wordt al langere tijd aangegeven dat dergelijke kleine woningen geen langdurige oplossing vormen voor het woningtekort. De meeste jonge mensen willen namelijk na verloop van tijd doorstromen naar een grotere woning (omdat ze ruimte nodig hebben voor hun gezin). En juist bij die catergorie ruimere woningen zit ‘m dus de kneep. Daar worden er veel te weinig van gebouwd, waardoor veel gezinnen vaak vele jaren in veel te kleine woningen moeten blijven wonen.

WANHOPIG
Je zou er bijna wanhopig van worden. En dat zien we helaas ook gebeuren. Kwetsbare ouderen, maar ook steeds meer jonge mensen, raken gedeprimeerd. Er zijn zelfs mensen voor wie het allemaal niet meer hoeft. Ze lijken de hoop op een betere toekomst verloren te hebben.

DE WAARHEID
De waarheid is echter, dat er wel degelijk een betere toekomst in het verschiet ligt! Maar daar moet je wel actief naar op zoek gaan. Hoe je dat doet?

LEES DE BIJBEL!
Door je te verdiepen in de Bijbel zal het u/jou duidelijk worden dat iedereen in aanmerking kan komen voor een eeuwig, ongekend mooi leven. Een leven zonder ziekten, oorlogen, moord en doodslag, list en bedrog, honger enz.

MOED PUTTEN
Bovendien kan je uit de Bijbel moed putten, voor iedere dag en elk moment, dat je hier op aarde leeft. Er staan bemoedigende verhalen in de Bijbel over mensen die, net zoals veel mensen nu, in de put zaten. Soms zelfs letterlijk.

JEREMIA EN JOZEF
Neem bijvoorbeeld de profeet Jeremia. Hij bracht een onheilsboodschap maar de leiders van zijn volk wilden het niet horen. Ze wilden van Jeremia af. Hij werd in een put gegooid (of diepe, bijna droogstaande kuil). Langzaam maar zeker zonk hij weg in de modderige bodem. Een verschrikkelijke dood stond hem te wachten (zie Jeremia 38).
Of wat te denken van Jozef die door zijn eigen broers in een put werd gegooid (zie Genesis 37) en vervolgens door hen aan handelaren werd verkocht. Hij werd meegevoerd naar Egypte. Daar moest hij als slaaf aan het werk.

UITREDDING TOEN
God bracht voor beide mannen uitredding. Jeremia werd precies op tijd uit de put omhoog getrokken. En Jozef werd, na vele tegenslagen waarmee hij te maken kreeg, onderkoning van Egypte (zie Genesis 41). Vervolgens redde hij zijn familie van de hongersnood (die tot hun dood had kunnen leiden).

EN NU!
Zoals gezegd, God bracht uitredding. En dat doet Hij nog steeds. Hij wil niet dat er ook maar één mens verloren gaat. Hij wil ons allemaal een prachtig, eeuwig leven schenken. Maar om dat leven te verkrijgen, moeten we wel op zoek gaan naar de Waarheid.

AANMOEDIGING
Jezus Christus moedigde ons zo’n 2000 jaar geleden al aan om vooral in actie te komen. Hij sprak de volgende woorden:
Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.
Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden. (Mattheus 7, verzen 7 en 8).

EEN HELPENDE HAND
Door middel van deze site wil ik jou/u een helpende hand bieden in de zoektocht naar de Waarheid en daarmee naar de Weg die tot het eeuwige leven leidt. Dat doe ik door middel van het beschikbaar stellen van een online Bijbel  (Statenvertaling).
De volgende stap is het aanbieden van een Bijbel die jij/u volledig (en gratis) kunt downloaden.

STOF TOT NADENKEN
Daarnaast wil ik met enige regelmaat artikelen gaan plaatsen die stof tot nadenken geven. Deze artikelen gaan over bepaalde Bijbelse verhalen en/of verhalen van (vervolgde) christenen.

VRAGEN?
Wil jij of wilt u iets vragen? Schroom dan niet en neem gerust contact met me op.