In de verdrukking

Onrecht, geweld, arrestaties.
Veel christenen in tal van landen hebben er dagelijks mee te maken.
Ze worden bespot, geslagen, hun huizen en andere bezittingen worden vernield. Ze worden jarenlang opgesloten vanwege hun geloof. Of ze sterven als gevolg van het geweld dat hen wordt aangedaan. Waarom? Omdat ze Jezus Christus niet willen verloochenen.

Instanties als SDOK berichten er bijna dagelijks over op hun websites, in nieuwsbrieven en magazines. Ook kranten schrijven er over. Maar wat doen we met al dat nieuws?
Vinden we het allemaal heel erg, prevelen we een (schiet)gebedje  en storten we ons daarna weer in de drukte van alledag? En laten we daarmee onze verdrukte broeders en zusters in de situatie waarin ze zitten? Laten we hen alleen in hun verdrukking? Of bieden we hen een helpende hand?

In De Verdrukking probeert hun lijden een beetje te verzachten. Hoe?
Daarover leest u binnenkort meer.