In de verdrukking

Onrecht, geweld, arrestaties.
Veel christenen in tal van landen hebben er dagelijks mee te maken.
Ze worden bespot, geslagen, hun huizen en andere bezittingen worden vernield. Ze worden jarenlang (onschuldig) opgesloten in gevangenissen. Of ze sterven als gevolg van het geweld dat hen wordt aangedaan. Waarom? Omdat ze Jezus Christus niet willen verloochenen.

Op de Indeverdrukking.nl plaatsen we artikelen die over christenvervolging gaan.
We maken daarbij o.a. gebruik van het Engelstalige World Watch Monitor.

Als u zich wilt inzetten om vervolgde christenen te helpen bezoek dan eens de websites van  SDOK en Open Doors.