In de verdrukking

Onrecht, geweld, arrestaties.
Veel christenen in een groot aantal landen hebben er dagelijks mee te maken.
Ze worden bespot, geslagen, hun huizen en andere bezittingen worden vernield. Ze worden jarenlang (onschuldig) opgesloten in gevangenissen. Of ze sterven als gevolg van het geweld dat hen wordt aangedaan. Waarom? Omdat ze Jezus Christus niet willen verloochenen.

Op Indeverdrukking.nl verschijnen artikelen die over christenvervolging gaan.
Veelal maken we daarbij gebruik van het Engelstalige World Watch Monitor.

Als u zich wilt inzetten om vervolgde christenen te helpen, bezoek dan eens de websites van  SDOK en Open Doors.